Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştay’ı Açılışı Yapıldı

Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştay’ı Açılışı Yapıldı

Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında, “Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştay’ı Açılış Programı” gerçekleştirildi.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilimizdeki bölge müdürleri/il müdürleri ile gerçekleştirilen çalıştay, 28 Kasım Cumartesi günü 11.00 – 17.00 saatleri arasında Sivas Merkez Öğretmenevinde yapıldı.
İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecindeki kısıtlamalar ve hassasiyetler  göz önünde bulundurularak,  Sayın Valimiz Salih AYHAN’ın himayelerinde gerçekleştirilen Çalıştay açılış programına,  Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet KUL, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ, Sivas Belediye Başkan Vekili Sayın Turan TOPGÜL, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hasan UĞURLU ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilimizdeki bölge müdürleri, il müdürleri, Çalıştayda görevli Üniversitemiz akademik ve idari personeli katıldı.
Sayın Valimiz tarafından açılışı gerçekleştirilen, Üniversitemiz dış paydaş Çalıştayı, Üniversitemizin   diğer dış paydaşları ile gerçekleştirilecek olan çalıştaylarla devam edecektir.
Üniversitemiz Dış paydaşları,  kamu kurum-kuruluşu niteliği, tüzel kişiliklerin niteliği, faaliyet alanları, üniversitemiz ile yapılan-yapılacak ortak işbirlikleri göz önünde (ürün hizmet matris değerlendirmesi) bulundurularak tespit edilen üç odak grup olarak oluşturuldu. 1. Odak Grup  Kamu kurum-kuruluşları , 2. Odak Grup Sivil Toplum Kuruluşları-Meslek Odaları, 3. Odak Grup Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında iş birlikleri yapılan-yapılacak kamu ortaklı kurum-kuruluşlar, sanayi kuruluşları/şirketler olarak belirlenmiştir.
İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan Üniversitemiz “Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştay’ı Açılış Programı”nda  protokol konuşmaları sonrası odak grup çalışmalarına geçildi.
Çalıştay açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet KUL;
 Konuşmalarının ilk bölümünde Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar kat edilen mesafe hakkında bilgi vererek, Üniversitemizin yapacağı çalışmalar ve hedefleri ile ilgili kısaca bilgilendirmeler gerçekleştirdi.
Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet KUL, konuşmalarının ikinci bölümünde Üniversitemiz stratejik plan çalışmaları kapsamında, Üniversitemizin kuruluşundan itibaren yasal çerçevede belirlenen süre, sınırlama vb. kısaslara bağlı kalmaksızın uzun vadeli geniş perspektifli ve tüm paydaşların katılımı ile Stratejik plan hazırlık süreçlerinin başlatıldığını belirterek, bu kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Üniversitenin etkileşim içerisinde olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin dikkate alınması, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin artırılmasını sağlayacağını belirtti.
Üniversitemiz dış paydaşları ile birlikte yapılacak çalışmalar neticesinde, dış çevredeki değişimlerle uyumlu olarak üniversitemizin kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasının tekrar gözden geçirilerek belirleneceği, üniversitemizin ihtisaslaşma alanlarının sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirileceği, bu çerçevede Üniversite–Sanayi iş birliğinin arzu edilen düzeyde olmasının sağlanacağını belirtti.
 
Sivas Belediye Başkan Vekili Sayın Turan TOPGÜL;
Yapılacak işlerin daha kaliteli ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması için istişare ve ortak aklın önemli olduğunu söyleyerek, Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz de yapmış olduğu tüm çalışmalarda bu hassasiyeti gözetmektedir, bize düşen de tüm gücümüzle destek olmaktır. Üniversitemizin ülkemize ve şehrimize önemli hizmetler yapacağına inancımız tamdır dedi.
Sivas Valisi Sayın Salih AYHAN;
Bir kurumun marka yolculuğu, kamu, özel tüm aktörlerin birlikte hareket etmesiyle başlar ve ancak bu şekilde başarı gelir. Kurulduğu ilk günden günümüze kadar Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz bu çerçevede kuruluş felsefesine uygun olarak hareket etmektedir. Bugün ise aynı şekilde üniversitenin uzun vadeli yol haritasını, şehrin, bölgenin, ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde belirleme arzusuyla bir araya gelmiş bulunmaktayız.
11. Kalkınma planında Tarım, Turizm ve Savunma Sanayi öncelik alanları olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin Fakültelerinin bu öncelik alanlarından ikisi olan Tarım ve Savunma Sanayi alanıyla ilgili olması ve bu alanlarda ihtisaslaşması şehrimiz adına, bölgemiz adına çok önemlidir.
Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren iki yıl gibi çok kısa sürede göstermiş olduğu çalışmalar neticesinde de gösteriyor ki , Sivasımızın marka bir kurumu olacak, şehrimize büyük katkılar sağlayacaktır.
Farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek olan Üniversitemizin çalışmalarına da katılacağım. Şehir olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla üniversitemizin yanında olduğumuzu belirterek Çalıştayda başarılar diliyorum, dedi.
  
Protokol konuşmaları sonrası Çalıştay, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilimizdeki bölge müdürleri ve il müdürleri, çalışma alanları vb. kriterlerle oluşturulan üç odak gruba ayrılmış olarak odak grup çalışmaları gerçekleştirdi.
Odak grup çalışmaları neticesinde oluşturulan Çalıştay,  odak grup raporları her bir odak grup moderatörü tarafından, Stratejik Plan Hazırlık çalışmalarında değerlendirilmek üzere Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunulmuştur.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content