Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


        Resmi  Yazışmalarda  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik" 10/06/2020  tarihli  ve  31151  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir. Yenilenen yönetmelik ile resmî yazışmalarda elektronik ortamın esas unsur olması bununla birlikte elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenlemeler ilgi sayılı karar ile duyurulmuştur.

 

        Bilgiye ve belgeye kolay erişilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışma süreçlerinde  uygulama  birliğinin  sağlanması  amacıyla  Cumhurbaşkanlığı  İdari  İşler Başkanlığınca  hazırlanan  "Resmî  Yazışmalarda  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik Kılavuzuna" ve Eğitim Videolarına internet https://www.tccb.gov.tr/resmiyazisma adresinden ulaşılabilmektedir

Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content