Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Sonuçları


    Öğretim Elemanlarımızın 2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği kapsamında 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili yapmış oldukları başvurular, Üniversitemizde oluşturulan “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” tarafından incelenmiş ve “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilmiştir.
 
    Komisyon kararlarına 07-11 Şubat 2019 tarihleri arasında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçeleri Rektörlük Evrak Kayıt Birimi'ne ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.

Copyright © 2023 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 58100 Merkez/Sivas
Skip to content